⌂GlucoHorse

Privacy- en cookiebeleid

Inleiding
GlucoHorse respecteert de privacy van zijn websitebezoekers en klanten. GlucoHorse vindt het belangrijk dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld, en dat de privacy wetgeving wordt nageleefd. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, en hoe deze gegevens worden behandeld. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie ook strikt persoonlijk blijft.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
GlucoHorse is een merknaam van het bedrijf GlucoSportivo. GlucoSportivo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Het privacybeleid is belangrijk voor de algemene bedrijfsvoering van GlucoSportivo, maar in het bijzonder voor de websites die door GlucoSportivo worden beheerd, met name www.glucohorse.com, www.glucohorse.nl, www.glucohorse.be en www.glucohorse.fr.

Welke gegevens worden geregistreerd en bijgehouden?
Het gaat om uw voornaam, familienaam, adres, email, ip-adres, (eventueel) telefoonnummer, en (eventueel) BTW-nummer. Aangezien de GlucoHorse website geen persoonlijke accounts gebruikt, worden geen paswoorden gevraagd of bewaard. GlucoSportivo verzamelt en bewaart evenmin financiële gegevens van klanten. De financiële afhandeling van een bestelling is volledig in handen van Mollie B.V., een gespecialiseerd en beveiligd betaalplatform.

Hoe worden deze gegevens verzameld en bewaard?
Uw gegevens worden geregistreerd op het moment dat u een bestelformulier invult en doorstuurt, of als u zich aanmeldt voor de GlucoHorse Nieuwsbrief. Alle gegevens worden verzonden over een veilige verbinding, en bewaard op een beveiligde server van de firma Combell. Daarnaast worden deze gegevens eveneens opgeslagen in een lokale database. Deze database is niet toegankelijk via het internet, en kan dus niet (door derden) van buitenaf benaderd worden.

Waarvoor gebruikt GlucoSportivo uw gegevens?
GlucoHorse gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van een bestelling, en eventueel voor het verlenen van service rondom deze bestelling. Hebt u zich aangemeld voor de nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw gegevens ook om de nieuwsbrief naar u te mailen. Daarnaast bewaart GlucoSportivo klantgegevens om te voldoen aan de bij wet vastgelegde fiscale verplichtingen.

Kan GlucoSportivo uw gegevens delen?
GlucoSportivo zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen, en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. GlucoSportivo kan bij het uitvoeren van een bestelling derden inschakelen (bv. een pakketdienst). GlucoSportivo gaat ervan uit dat ook deze derden de privacywetten respecteren.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
GlucoSportivo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Hierbij wordt echter rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, en de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Beveiliging
GlucoSportivo heeft de nodige maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beveiligen. De gegevens worden bewaard op een externe beveiligde server. De communicatie met deze server gebeurt uitsluitend via een beveiligde en versleutelde verbinding. De lokale database is alleen toegankelijk voor medewerkers van GlucoSportivo, en kan niet benaderd worden over het internet. Medewerkers van GlucoSportivo zijn gesensibiliseerd en getraind om zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan.

Inzage, correctie, verwijdering
Iedere klant van GlucoSportivo kan vragen om zijn persoonlijke gegevens in te zien, te laten wijzigen, of te laten verwijderen. Dat kan gebeuren met een simpel bericht naar één van de standaard communicatiekanalen. Ook voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van persoonlijke gegevens kan een klant altijd contact opnemen met GlucoSportivo.

Cookiebeleid
Het cookiebeleid van GlucoSportivo bevat informatie over het gebruik van cookies op de websites van GlucoSportivo, namelijk www.glucohorse.com, www.glucohorse.nl, www.glucohorse.be en www.glucohorse.fr.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand dat door een website in het geheugen van uw browser wordt geplaatst. Er bestaan verschillende soorten cookies.

Functionele cookies verhogen het gebruiksgemak op een specifieke site. Ze onthouden bijvoorbeeld de login-gegevens van een gebruiker, of zijn/haar taalkeuze.

Analytische cookies op een specifieke site registreren welke pagina's een bezoeker bekijkt, hoeveel tijd hij/zij op een bepaalde pagina spendeert, en welke pagina's het drukst bezocht worden. Deze cookies zijn vooral van belang voor de eigenaar van de site, die op deze manier het gedrag van zijn klanten kan analyseren.

Performance cookies worden gebruikt om na te gaan of een advertentie van derden (third party cookies) leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren. Deze cookies bewaren in principe geen persoonlijke informatie die herleidbaar is naar een bepaald persoon.

Tracking cookies volgen een specifieke internetgebruiker, en registreren welke sites deze gebruiker bezoekt. Door deze cookies uit te lezen kunnen advertentiebedrijven ervoor zorgen dat getoonde advertenties aansluiten bij de interesses van de bezoeker.

Welke cookies gebruikt GlucoSportivo?
Geen. GlucoSportivo gebruikt voor het ogenblik absoluut geen cookies. Bezoekers kunnen dus volledig vrij gebruik maken van onze sites. Hun surfgedrag wordt niet geregistreerd, niet geanalyseerd, en niet verder opgevolgd.

Vragen
Voor vragen over het privacy- en cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen met GlucoSportivo. Dat kan via telefoon, post, of mail. Alle contactgegevens vindt u hier: link.

Wijzigingen
Het privacy- en cookiebeleid van GlucoSportivo kan veranderen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het actuele privacybeleid vindt u altijd op de websites van GlucoSportivo, namelijk www.glucohorse.com, www.glucohorse.nl, www.glucohorse.be en www.glucohorse.fr. Dit privacy statement is opgesteld op 23 april 2024.

Share on Facebook
Tweet
Pin it
Send email