⌂GlucoHorse
GlucoHorse heeft een positief effect bij paarden met gewrichtsproblemen of artrose. Toch is het geen wondermiddel. Wondermiddelen bestaan nu éénmaal niet. Om een artrosepaard zo goed mogelijk te laten functioneren is een aangepast management nodig. GlucoHorse is één onderdeel van dat management.

Tip 3: hou het gewicht van je paard onder controle

Paard met overgewicht. Het gewicht moet bij paarden met artrose onder controle worden gehouden.

Bij mensen bestaat er een sterk verband tussen overgewicht en artrose. Dat zal bij paarden niet anders zijn. Hoe groter het gewicht, hoe sneller artrose optreedt, en hoe ernstiger de symptomen zijn. Dat heeft te maken met het feit dat extra kilo's voor extra mechanische belasting en slijtage zorgen. Daarnaast spelen bij overgewicht nog andere negatieve factoren een rol, die verder onderzocht moeten worden.

Het is hoe dan ook verstandig om het gewicht van artrosepaarden goed onder controle te houden. Tien of twintig kilogram minder kan voor een paard met artrose al een groot verschil betekenen. Een (te) rijke conditie is absoluut uit den boze.

Share on Facebook
Tweet
Pin it
Send email