⌂GlucoHorse

Glucosamine: wetenschappelijk onderzoek

Naar de werkzaamheid van glucosamine werd bijzonder veel wetenschappelijk onderzoek verricht. De medische wereld reageerde in eerste instantie sceptisch, maar de afgelopen jaren is er een consensus gegroeid dat glucosaminesulfaat wel degelijk een positief effect heeft bij gewrichtsproblemen. Een aantal goed opgezette humane studies hebben daarbij de balans doen overslaan.

Rechercheur dans un labo.

Bekend is bijvoorbeeld een onderzoek dat werd uitgevoerd aan de universiteit van Luik (link), en gepubliceerd in het medisch vakblad The Lancet. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 212 patiënten met primaire artrose van de knieën. De proefpersonen werden volgens een dubbel blind protocol opgedeeld in twee groepen, waarvan de ene groep dagelijks glucosaminesulfaat slikte, terwijl de andere groep een placebo (=niet werkzaam middel) kreeg. De studie liep over drie jaar. Na afloop kwam de glucosaminegroep op alle fronten als beste uit de bus. Pijn, stijfheid, en fysieke beperkingen verbeterden bij de glucosaminegebruikers met 24.30%. In de placebogroep werden dezelfde problemen 9.80% erger. Nog opvallender waren de radiografische resultaten. Bij de placebogebruikers werd op rx-foto's geconstateerd dat de gewrichtsspleet met gemiddeld 0.31 mm was vernauwd, wat betekent dat het kraakbeen verder was afgesleten. In de glucosaminegroep daarentegen werd geen significante vernauwing vastgesteld. Dit bewijst dat glucosamine in staat is om kraakbeen te beschermen tegen verdere slijtage. Daarenboven was bij een aantal patiënten de gewrichtsspleet wijder geworden. Dat zou er kunnen op wijzen dat glucosaminesulfaat het kraakbeen niet alleen beschermt, maar ook helpt herstellen.

Het bleef niet bij die ene studie. Bij een gelijkaardig onderzoek, dat plaats vond aan de universiteit van Praag (link), werden nagenoeg identieke resultaten genoteerd. Dat was ook het geval voor een tweevoudig onderzoek (link), dat opnieuw in Luik werd uitgevoerd. Een Australische studie (link) stelde dan weer vast dat glucosamine bij artrose de pijn vermindert.

In 2007 tenslotte vergeleken Spaanse onderzoekers (link) de werking van glucosamine met een traditionele ontstekingsremmer. Ze kwamen tot de conclusie dat glucosaminesulfaat beter werkt, en de symptomen van artritis (pijn, stijfheid, fysieke beperkingen) sterker terugdringt dan acetaminophen.

Natuurlijk waren niet alle onderzoeken even positief, maar grote analyses, waarbij rekening wordt gehouden met meerdere onderzoeken, hebben de afgelopen jaren telkens opnieuw de werkzaamheid van glucosamine bevestigd. Zowel in Nederland als België werd glucosamine officieel als een humaan geneesmiddel geregistreerd.

Naar de werkzaamheid van glucosamine bij paarden werd minder onderzoek verricht. Toch bestaan er een aantal studies die er duidelijk op wijzen dat glucosaminesulfaat ook bij paarden een therapeutisch effect heeft. Een aantal van die studies zijn terug te vinden in de rubriek Nieuws.

Share on Facebook
Tweet
Pin it
Send email