⌂GlucoHorse

Msm bij paarden (2)

Onderzoek
Voor ieder supplement bestaat er ergens wel een exotische studie die positieve resultaten laat zien. Dat is ook voor Msm het geval. Indische onderzoekers bekeken in 2004 het effect van glucosamine en msm bij artrose. Ze kwamen tot de conclusie dat zowel glucosamine als msm een positief effect hebben. Volgens de Indiërs was dat effect sterker als glucosamine en msm samen worden gebruikt. Klinkt mooi natuurlijk, alleen, op zich betekent één enkel onderzoek niet zoveel. De vraag is of verdere studies uitgevoerd door andere wetenschappers verbonden aan andere centra die resultaten bevestigen. Voor Msm valt die toets negatief uit.

Cartoon. Een onderzoeker zegt tegen een vergadering managers: 'Proeven tonen aan dat ons nieuw geneesmiddel niet beter werkt dan placebo'. Waarop één van de managers antwoordt: 'Misschien kunnen we beter investeren in placebo's'.

In 2011 werd aan de universiteit van het Engelse Southampton een meta-analyse uitgevoerd naar het effect van Dmso en Msm. Een meta-analyse?
Bij een meta-analyse worden alle bestaande onderzoeken in verband met een bepaald middel opgezocht. Vervolgens wordt bekeken welke onderzoeken voldoende kwaliteit hebben, en tenslotte worden de resultaten van die onderzoeken statistisch gecombineerd. Op die manier kunnen wetenschappers een betrouwbare conclusie maken, gebaseerd op de huidige medische kennis. In Southampton kwam men tot de vaststelling dat het effect van msm noch statistisch noch klinisch relevant was. "Current evidence suggests Dmso and Msm are not cilinically effective in the reduction of pain in the treatment of OA". Met andere woorden, msm is niet in staat om de pijn bij artrose te verminderen. (link)

Kijk je daarentegen naar glucosamine, dan vind je onder andere een meta-analyse die werd uitgevoerd aan de universiteit van het Schotse Aberdeen (2009). In deze studie formuleren de onderzoekers de volgende conclusie: "There was evidence that glucosamine sulphate shows some clinical effectiveness in the treatment of OA of the knee.(...) For other preparations, the evidence base was less consistent (chondroitin) or absent (glucosamine hydrochloride)". Kort samengevat, er is wel degelijk bewijs dat glucosaminesulfaat klinisch werkzaam is bij de behandeling van artrose. Voor andere stoffen is dat bewijs minder duidelijk (chondroïtine) of afwezig (glucosaminehydrochloride).

Misleidend
Regelmatig worden supplementen aangeboden die voor een deel uit msm en voor een deel uit glucosamine bestaan, maar gewoon als "glucosamine" aan de man worden gebracht. Voorbeelden zijn onder andere Horseflex Glucosamine, Paardendrogist Glucosamine Forte, Groene Os Glucosamine Complex, en Puur Glucosamine Basis Paard.

De naamgeving wijst op glucosamine, maar in werkelijkheid gaat het om een combinatie van glucosamine met msm, en eventueel nog een paar andere ingrediënten. Dat is hoe dan ook misleidend. Het gaat namelijk om producten die op het eerste zicht bijzonder aantrekkelijk geprijsd zijn, maar omdat zo'n product voor de helft uit het veel goedkopere msm bestaat, is de prijs in werkelijkheid niet beter dan normaal.

Mengproducten hebben trouwens nog een tweede bedenkelijk effect. Maar al te dikwijls wordt nagenoeg dezelfde dosering aanbevolen die voor zuivere glucosamine correct zou zijn. Gevolg? Het paard krijgt dan wel glucosamine, maar ongeveer de helft te weinig. Op die manier zijn eigenaars ervan overtuigd dat ze hun paard optimaal verzorgen, terwijl de glucosamine in werkelijkheid constant te laag gedoseerd blijft.

Veiligheid
Dikwijls wordt beweerd dat msm veilig is in het gebruik. Maar is dat ook zo? Onderzoek heeft aangetoond dat Msm de bloed-hersenbarrière doorbreekt, en zich opstapelt in de hersenen. Zelfs als de stof daar verder niet actief is, blijft dat toch een verontrustend idee. (link)

Onderzoek bij paarden
Aan de universiteit van Utrecht (in samenwerking met Gent en Montréal) werd in 2013 een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd bij 24 oude paarden. Senioren is een betere term, want de gemiddelde leeftijd was 29 jaar. De paarden bewogen zich stijf, onregelmatig, tot licht kreupel. De dieren werden in twee groepen opgedeeld. Over een periode van drie maand kreeg de eerste groep een (vloeibaar) supplement. Het ging om een mengproduct dat uit glucosamine, chondroïtine en msm bestond. De tweede groep kreeg een placebo. Wat bleek? Het supplement had geen enkel effect. De behandelde paarden gingen niet ruimer lopen, en qua buiging van de gewrichten was er al evenmin verbetering te zien. Integendeel, de placebogroep deed het op een aantal punten beter dan de behandelde groep. (link)

Als dit onderzoek één zaak duidelijk maakt, dan is het dat mengproducten (glucosamine-chondroïtine-msm) niet werken bij paarden. Waarom niet? Op die vraag geeft dit onderzoek geen antwoord. Logischerwijs kun je echter veronderstellen dat msm de werking van glucosamine niet versterkt, maar net verhindert. Een gelijkaardig effect werd eerder al vastgesteld voor chondroïtine. (link)

Minder is meer
Wat is de conclusie van heel dit verhaal? In tegenstelling tot wat de verkopers beweren is msm geen wondermiddel. Het is een goedkoop industrieel solvent, dat als supplement veel te duur wordt verkocht. Msm heeft geen therapeutische werking, en in combinatie met glucosamine geen enkele toegevoegde waarde. Dikwijls wordt gedacht dat een supplement beter werkt naarmate het meer ingrediënten bevat. Net het omgekeerde is waar. Als puntje bij paaltje komt is zuivere, onvermengde glucosamine nog altijd de beste manier om de gewrichten van een paard gezond te houden.

Share on Facebook
Tweet
Pin it
Send email